Bodrum'da Olan Bitenler

Sesten Nefret Etmek Olarak Tanımlanan Psikiyatrik Hastalık: Misophonia


Misophonia ya da bilinen diğer adı ile mizofoni hastalığı psikiyatrik
hastalıklar içerisinde yer alan bir rahatsızlıktır. Bu hastalık için halk
arasında seslerden nefret etme olarak da bahsedilebilmektedir. Bu
rahatsızlık özellikle kulakları çevredeki seslere karşı aşırı duyarlı olan
kişilerde görülmektedir. Bu hastalık yalnız başına ortaya çıkabileceği gibi
birden fazla psikiyatrik hastalık ile beraber de görülebilmektedir. Bu
hastalığa sahip insanlar tatil beldelerinde sessiz sakin yerleri tercih
etmektedirler. Misophonia hastalarının dikkat etmesi gerekenler nelerdir,
nasıl ortaya çıkar ve belirtileri nelerdir şeklindeki soruların cevabı için
yazımızın devamını okuyabilir ve bilgi sahibi olabilirsiniz.

 Misophonia aslında ortaya çıkış sebepleri ve belirtileri itibariyle
psikiyatrik bir hastalıktır ancak odyoloji hastalıklarından olan düşük ses
toleransı hastalıkları içerisinde de yer almaktadır. Ayrıca bu hastalık
bilinenin aksine kulak çınlaması ile bir ilgisi yoktur. Bu hastalık için genel
bir tanım yapılacak olursa çevredeki seslerin tolere edilememesi ve
rahatsızlık duyulması şeklinde tanımlanabilir. Bu sesler birçok kaynağa
özgü olabilmektedir. Ancak özellikle şapırdatma, sakız sesi, kalem
yazma sesi, saat sesleri, ıslık, üfürme, öksürme ve hapşırma gibi sesler
mizofoni hastalarını oldukça rahatsız etmektedir. Bu seslere maruz kalan
hastalar sinirlenme, iğrenme ya da korku duyma gibi tepkiler ortaya
çıkarabilmektedir.


Misophonia hastalığı fizyolojik olarak ciddi rahatsızlıklara yol açabilen
bir hastalık olmasa da kişinin ruh sağlığını etkileyerek hastaların yaşam
kalitesini oldukça olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Özellikle ergenlik
çağlarında ortaya çıkan Misophonia daha kalıcı etkiler ortaya
çıkarabilmektedir.
Misophonia Hastalığının Belirtileri Nelerdir ?
Misophonia hastalığında hastalar rahatsızlık duyulan seslere maruz
kalındıktan sonra başta sinir ve öfke olmak üzere çeşitli belirti ve
bulgular ortaya çıkmaktadır.

İşte Misophonia hastalığında görülen belirti
ve bulgular;

1. Sesin geldiği kaynaktan kaçmak
2. Ses düzeyi nasıl olursa olsun aşırı tepkiler gösterme
3. Meslek hayatının ve arkadaşlık ilişkilerinin etkilenmesi
4. Sese karşı korkular oluşarak evden dışarı çıkamama
5. Sese karşı rahatsızlık duyma kaygısından dolayı kalp hızında ve
soluk alıp verme sıklığında artış
6. Gerginlik hissi
7. Sosyalleşmede bozulmalar gibi belirtiler Misophonia hastalığında
yaygın bir şekilde görülmektedir.
Misophonia Hastalığının Nedenleri Nelerdir ?
Misophonia hastalığı hakkındaki birçok detay iyi bir şekilde bilinse de
hastalığın ortaya çıkış mekanizması net bir şekilde bilinmemektedir.
Ancak altta yatan çeşitli psikiyatrik hastalıkların Misophonia hastalığını
tetiklediği düşünülmektedir.

Psikiyatrik hastalıkların birçoğunda beyindeki işlev bozukluklarının büyük
bir etkisi vardır. Misophonia hastalığı da psikiyatrik hastalıklar içerisinde
yer aldığı için beyindeki işlev bozukluklarının hastalığın ortaya çıkışında
büyük bir etkisi bulunmaktadır.

İşte Misophonia hastalığına neden olan
faktörler;

1. Misophonia hastalığının bilinen en yaygın nedeni obsesif kompulsif
bozukluk olarak adlandırılan, saplantılara ve takıntılara neden olan
psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu hastalık sonucunda kişiler seslere karşı
ağır korkular yaşar ve Misophonia hastalığı ortaya çıkar.
2. Anksiyete bozukluğu olarak adlandırılan kaygı bozukluğu hastalığı
Misophonia hastalığına yaygın bir şekilde neden olmaktadır. Bu
hastalar yüksek kaygı seviyesine sahip olur ve sese karşı intolere
olmaya başlarlar.
3. Bu nedenlerin yanı sıra depresyon ve yeme bozuklukları da
Misophonia hastalığına neden olabilmektedir.

Misophonia Hastalığının Tedavisi Nasıldır ?

Misophonia hastalığının tedavisine başlanabilmesi için uzman doktor
görüşlerince hastaların şikayetlerini iyi bir şekilde dinlemesi ve buna
yönelik tedavi planlamaları yapmaları gerekmektedir. Hastalarda görülen
belirti ve bulgular değerlendirildikten sonra hastalığın klinik seyri tespit
edilir ve buna yönelik tedavi planlamaları yapılır.
Misophonia hastalığı üzerinde çok büyük etkileri olan tedavi yöntemleri
yoktur. Bunun için birçok yöntem hasta üzerinde denenir ve en etkili olan
ile tedaviye devam edilir. Bunun için de hastalara ses terapisi, işitme
cihazlarının kullanımı, ses engelleyici kulak tıkaçlarının kullanılması,
psikoterapi yöntemleri, yaşam tarzında değişiklikler ve beraberinde
görülen psikiyatrik hastalıklar için ilaç tedavisi gibi yöntemlere
başvurulur. En hızlı ve en etkili olan tedavi yöntemi belirlendikten sonra
hastalara bu tedavi yöntemleri uygulanır.