Gümüşlük Akademisi'nde Şubat Ayı Etkinliği Genco Gülan'la Canlı Sanat

Genco Gülan'la Canlı Sanat

 

4-11-18-25 Şubat 2021 
20:00-22:00, Perşembe günleri
Online, Zoom'da!

Sanat yapıtı dediğimiz şey, çoğunlukla yaratıcı bir fikrin farklı bir yöntemle (resim, heykel, fotoğraf, yazı v.b.) kaydedilmesi sürecinde oluşur. Fakat sanat yapıtı mutlaka bayat olmak ve kötü kokmak zorunda değildir. Günümüzde, her şeye rağmen kaydedilmemiş (taze?) sanat, özel koşullarda hala mümkündür. Yeni iletişim teknolojileri sanatın canlı servis edilebilinmesi için alternatif yollar sunuyor. Bu yöntemler de giderek daha erişilebilinir hale geliyor.

 

Sanatçı Genco Gülan, yeni başlatacağı ve adeta bir Manifesto tadındaki Canlı Sanat (Live Art) başlıklı seminerde, kavramı çevrimiçi iletişim teknolojiler ekseninde yeniden tartışmaya açacak. Instagram, Skype, Facebook ve Zoom gibi çevrim içi canlı yayın aplikasyonların, sanat dalına yeni imkânlar sunmasına ve Sanat Tarihine yeni madde başlıkları ekleme olasılığına işaret edecek.

 

Seminer kapsamında Gülan katılımcılar ile beraber canlı sunumlar yapacak. Seminerde hep beraber: “Bu gün hala neler Canlı Sanat başlığı altında ele alınabilir?”, “Yeni teknolojiler bu listeye hangi yeni olasılıkları ekleyebilir?”, “Pandemi koşullarında bile hala –çoğulcu- sanat yapılabilir mi?” gibi sorulara cevap arayacağız. Bu sorulara yenilerini eklemeye çalışacağız.

 

İlk hafta Genco Gülan Manifesto metnini okuyacak ve canlı yayın görüntüleri paylaşacak. Seminerde kavramın Performans Sanatı ve Happening ile ilişkisine bakılacak.

 

İkinci hafta katılımcılar Zoom ortamında ve kamera önünde beşer dakikalık birer okuma gerçekleştirecekler. Okunacak metinlerin içeriğine ve diline kendileri karar verecekler.

 

Üçüncü hafta kamera önünde canlı yapılan okuma eyleminin nasıl başka formlara dönüşebileceği konuşulacak. Bunların eskizlere dönüşme yönteminden bahsedilecek. Alternatif stratejilerin nasıl ana akımlar ile rekabet edebilme gücü kazanabileceğine değinilecek.

 

Dördüncü hafta katılımcılardan –seçtikleri aplikasyon üzerinden- kamera önünde canlı bir veya birkaç eylem –diş fırçalamak, saç taramak gibi- yapmaları beklenecek.Son saatte katılımcı eylemleri ve bunların sanat yapıtına dönüşebilme olasılıkları konuşulacak. Belki de, daha sonra seminer, başka farklı tartışmalara, yayınlara, sergi ve festivallere dönüşecek?

 

* (4 hafta, haftada 2 saat, toplam 8 saat)

*Gümüşlük Akademisi Vakfı yararına düzenlenecek seminerin katılım ücreti 400 TL

* Katılım 20 kişi ile sınırlıdır.

 

Katılım için:  http://www.gumuslukakademisi.org/tr/42853/Genco-Gulanla-Canli-Sanat