Boynunda hiç yazan bir Neyzen

Boynunda hiç yazan bir Neyzen

Yazar: İkbal Çiğdem Damar
Bu Yazı Bodrumlife Sayı 01 Haziran 2003 tarihli dergide yayınlanmıştır.

 

Ne hayatı, ne dünyayı, ne de kendisini "hiç" kavramıyla ifade etmek değildi onun yaptığı.

O, karşıtlıkların birbirini var ettiği algılayışımızda, var oluş derinliğinin sarhoşluğu içinde arayışını sürdürürken 'Hiç' olanı fark etmişti.
Para-pul, mal-mülk, şan-şöhret elinin tersiyle ittiği şeylerdendi. Adaletsizliğe, çıkarcılığa, kör inançlara, baskıya, otoriteye, din istismarına sert ve
etkili bir üslupla hicivlerinde ve hayatında baş kaldırdı. Boynunda eski yazıyla 'Hiç' yazardı.

 

Peki ya 'Hep' olan? Karşıtlıklar bir birini var ediyorsa, 'Hiç' olanı kavrayan Neyzen'in 'Hep' olanın arayışını ve sorgulamasını yapmadığı düşünülebilir mi?
Kim bilir belki de bulmuştu kendi dünyasında "Hep" olanı. Bulduğu öyle bir anlamdı ki, müziğiyle
anlatabilirdi ancak. Neden olmasın; çünkü o, Hakkı Süha Gezgin'e göre "Kainatı kamış parçasına
doldurmuş bir sihirbaz" idi.

 

Neyzen Tevfik bu; anlatmak da anlamak da kolay değil, öyleymiş gibi görünse de.

 

Yaşamına dair bildiklerimiz, gerçekle söylencenin iç içe geçmiş bir aktarımı. Kardeşi, Şefik Kolaylı bir
konuşmasında, bu gerçeği şöyle dile getiriyor:

"Yıllardan beri Neyzen'in hayatını yazmağa uğraşıyorum. 'A'dan 'Z'ye kadar. Fakat Neyzen gibi bin
bir kalıba girmiş,
çetrefil bir surette bohem yaşamış bir adamın hayat hikâyesini yazmak kolay değildir."

 

Neyzen Tevfik 24 Mart 1879'da Bodrum'da doğmuş. Babasının memleketi Bafra'nın Kolay nahiyesi olduğu için soyadı kanunuyla "Kolaylı" soyadını almış.
Kültür Bakanlığı internet sitesinden, Kolaylı nahiyesinde her yıl ekim aylarında Neyzen Tevfik Kültür Şenliği düzenlendiğini öğreniyoruz.
Babası Rüştiye Mektebi muallimi Hasan Fehmi Bey, aydın düşünceli, kültürlü, müzikten anlayan, sanatsever ve nükteci bir insan.
Anlayışlı, hoşgörülü ve hepsinden önemlisi de sevgisini açığa vurmaktan kaçınmayan bir baba. Annesi Emine Hanım'ın kişiliğine, öğrenim durumuna ilişkin hiçbir şey bilmiyoruz.
Ama Neyzen'in "anamın ve babamın güzel yüzlerindeki riyasız, mâsum insanlık ifadesi" sözlerinden onun da anlayışlı, sevecen ve hoşgörülü bir kişi olduğu söylenebilir.
Bütün bunlardan dengeli bir aile ortamında büyüdüğü anlaşılıyor.

 

Bodrum'da Neyzen Tevfik'in ilk tutkusu denizdir. Günlerini denizle baş başa geçirir. Kıyılarda koşar, kumlarla oynar, sandal gezilerine çıkar.

 

Babasıyla beraber Tepecik Camii yakınında ki kahve uğrak yerleridir. O kahveye gelen dervişlerin üflediği neyi duyduğu an bu sese vurulur, ney üflemek ister.
Yedi yaşındaki oğlunun öğrenimini etkiler düşüncesi ile babası, bu isteğine karşı çıkar. Avram Galanti, Neyzen'in kendi yaptığı düdükleri okuldayken çalarak çocukları etrafına topladığını belirtir.

 

Aynı yıl, henüz yedi yaşında bir çocuk olan Neyzen'i çok etkileyecek bir olay yaşanır: Muğlalı Kel Mülâzım Hüseyin Ağa müfrezesinin kent çarşısında,
eşkıyaların kesik başlarını halka göstermesine tanık olur. Neyzen, Urla'da başlayacak olan sara nöbetlerinin temelini bu olaya dayandırır.

 

Yine o yıllarda gezgin saz şairlerinden "Leylâ İle Mecnun", "Tahir İle Zühre", "Arzu İle Kamber", "Ferhat İle şžirin"... gibi halk hikâyeleri Neyzen'de şiire karşı olan ilginin başlangıcıdır.

 

Onüçündeyken, 1892'de, babasının "Urla Rüştiyesi"ne atanması üzerine, ailesiyle birlikte Urla'ya gider.
Bir yıl sonra, usta bir neyzen olan Berber Kâzım'la tanışır ve ondan ney dersleri almaya başlar. Aynı günlerde, ilk sar'a nöbetini geçirir.
Aile büyükleri, bunu neyin et-kileyici sesine bağlayarak onu bu tutkusundan vazgeçirmeye çalışırlar, bu arada okulu bırakmak zorunda kalır.
İstanbul'da başvurdukları doktor Pepo, üzerine gidilmemesini ve en çok hoşlandığı şey ne ise, onunla uğraşmasına izin verilmesini söyler.

 

Biraz düzelen Tevfik'i babası, bir yıl sonra ve son bir umutla, yatılı olarak "İzmir İdadisi"ne verir. Ancak sar'a nöbetleri yeniden başlar ve böylece okulu bırakır.
Neyzen Tevfik, neyini koltuğunun altına sıkıştırdığı gibi İzmir Mevlevihanesi'nin yolunu tutar.

 

O yılların İzmir'i sürgün yeridir. İstibdat yönetimi rahatsızlık duyduğu aydınları oraya gönderir.
İzmir Mevlevihanesi de onların uğrak, dahası toplanma yeri gibidir. Neyzen Tevfik burada Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Ruhi Baba, ve ޞair Eşref gibi pek çok ünlü isimle ile tanışır.  Onlardan Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve Farsça dersleri alır. Şair Eşref yalnızca dostu ve hocası olarak kalmayarak ona hicvin kapılarını da açacaktır.
İlk şiiri bu günlerde, 13 Mart 1898'de Muktebes dergisinde yayımlanır.

 

Ondokuzundayken, 1898'de, babası medrese öğrenimi için, İstanbul'a gönderir onu. Fethiye Medresesi'ne yerleştirir.
Ama Neyzen Tevfik, zamanını daha çok Galata ve Yenikapı mevlevihanelerinde geçirir. Bu arada Mehmet Akif Ersoy'la tanışır.
Akif, dönemin seçkin müzisyen ve edebiyatçıları ile tanışmasını sağlar. 1901 yılında, medrese giyimi olan cüppe ve şalvar yerine Akif'in verdiği setre pantolonu giymesi,
akşamları medrese dışında kalması ileri-geri konuşmalara yol açınca, Fethiye Medresesi'nden ayrılır.
Önce Fatih'teki şžekerci Hanı'na, sonra da Çukurçeşme'deki Ali Bey Hanı'na yerleşir.
Bu arada babasını tanıyan ve daha sonra şžeyhülislam da olan Musa Kazım Efendi onu kendi derslerine kabul eder.

 

Onun sayesinde Neyzen Tevfik, Ahmet Mithat Efendi, Muallim Naci, şžair şžeyh Vasfi gibi edebiyatçılarla tanışır.
Mehmet Akif'le dostluğu sürmektedir. Neyzen, Akif'e ney öğretir; Akif ise Neyzen'e Arapça, Farsça ve Fransızca.

 

Dost çevresi içinde artık İbnülemin Mahmut Kemal, Tevfik Fikret, Uşakizade Halit Ziya, Ahmet Rasim, Tanburi Cemil, hacı Arif Bey, Yunus Nadi de vardır.

 

1900 yılında, gramofon ticaretini ilk yapanlardan Gülistan Plâk Mağazası sahibi Hâfız Âşir Bey'le bir plâk doldurma girişimi olur.
Neyzen aşırı içkili olduğu için güçlükle doldurulan plâklar yine de basılıp piyasaya verilmiştir.
1949'da yayımlanan Azâb-ı Mukaddes'e yazdığı önsözde belirttiğine göre, "yüze yakın plâk" doldurmuştur.

 

Dönemin önde gelen ailelerince köşk, yalı ve konaklarına çağrılan, dahası saray çevresine bile sokulan bir neyzendir artık.

 

Öte yandan istibdata karşı olan gençlerle Sirkeci'deki İstasyon Gazinosu ve Güneş Kıraathanesi'nde bir araya gelir;
yurt sorunlarına ilişkin ve istibdat karşıtı konuşmalar yaparlar. Güneş Kıraathanesi'ne gelip gidenlerden Ziya Şakir, bir gün,
sözü Eşref'ten açıp Jön Türk hareketinin önderlerinden Ahmet Rıza'ya getirerek Neyzen Tevfik'i konuşturur; tüm düşüncelerini öğrenir.
Ardından da ihbar eder. Gözaltına alınır ve sıkıntı dolu bir sorgulamadan geçirilir. Bu arada, daha önce tam otuz beş kez jurnal edilmiş olduğunu öğrenir.
On beş gün sonra da salınır. Ama artık mimlenmiştir ve hafiyeler peşindedir. Zarar veririm endişesi ile arkadaşlarından uzak durur.
Kendini Beyoğlu meyhanelerine atar. Bu esnada Sütlüce Bektaşi Tekkesi'ne devam ederek Şeyh Mümin Baba'dan nasip alır.
Siyasi baskı iyice artmıştır. O da pek çok Abdülhamit karşıtı gibi yurt dışına gitmeye karar verir.
Kendi anlatımı ile "1319 (miladi 1902) senesi kânunusânisinin (Ocak) 13'üncü Perşembe günü Mesajeri vapurunun güvertesine postu sererek"
Mısır'a doğru yola çıkar. En yakın arkadaşlarından Şaair Eşref'te oradadır.

 

Neyzen Tevfik'in Mısır'da geçen yıllarına ilişkin olarak gerçekle gerçek olmayanı birbirinden ayırmak neredeyse imkansız.
Ama geçimini neyi ile sağladığını ve hicvetmeye devam ettiği biliniyor. Mısır'da bir arkadaşı ile Neyzenler Kahvehanesi açıp işletir.
Özbekiye Saz Bahçesi'nde çalarken plâk da doldurur. Jön Türklerle ilişkili, bir dost toplantısında sarhoşlukla tabancasını ateşlediği ve
duruşmada yargıca "haksızlık yapıyorsunuz" dediği için altı ay hapse mahkûm edilir. Ancak yaptığı itiraz kabul edildiği için bir buçuk ay yattıktan sonra özgürlüğüne kavuşur.
Feride adlı Lübnanlı bir kadınla iki ay birlikte yaşar. II. Abdülhamit için yazdığı "Abdülhamid'in Ağzından Bir Nutk-ı Hümâyun" adlı hicvini İstanbul Kıraathanesi'nde okuyunca tutuklanmak istenir.


Çevrenin işe karışması ile kurtulur. "Türk Aydınlarının Mısır Hidivi Hakkındaki Düşünceleridir" başlığı ile gazetelerde yayımlanan yazı nedeniyle hakkında tutuklama kararı verilir.


Kurtulmak için "Kaygusuz Sultan" adlı bektaşi tekkesine sığınır...

 

II. Meşrutiyet'in ilânıyla da Mısır'dan ayrılır, İzmir'e döner. Ardından da İstanbul'un yolunu tutar.
Kendi anlatımı ile 'Devr-i dilâra-yı meşrutiyet'in ilânından tam 28 gün sonra, 8 Ağustos 1324'te (1908) Sirkeci rıhtımına ayak basar.

 

Çemberlitaş'ta bir han odasına yerleşen Neyzen Tevfik'in "ilân edilen hürriyet"le karşılaşması pek de parlak olmaz.
Seyretmek için gittiği ve Ferah Tiyatrosu'nda sergilenen "Sabah-ı Hürriyet" adlı oyunun İttihat ve Terakki'ce yasaklanması
üzerine yaptığı konuşma yüzünden tutuklanır. Kısa bir süre sonra serbest bırakılır.

 

Neyzen Tevfik 1910 yılında "sarıklı bir zâtın kızı olan Cemile hanımla", kardeşinin ve babasının karşı çıkmasına karşın,
annesinin ısrarı ile evlenir. Bir kızı olur. Ancak yürümeyen evliliği, kızı Leman henüz üç aylıkken kayınbabasının eşini alıp götürmesiyle son bulur.

 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Askeri Müze'nin kurucusu Muhtar Paşa'nın emrinde ve Mehterbaşı olarak askerlik yapar.
Düzenle başı hoş olmayan Neyzen Tevfik'in askerliği de kendincedir. Herhangi bir meseleden Muhtar Paşa ile kavga eder ve çıkar gider.
İstanbul Merkez Komutanı Albay Cevat Bey, sık sık yinelenen bu kavgalarda araya girer ve Muhtar Paşa ile Neyzen'i barıştırır.

 

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın yalısında Mehter takımının verdiği konseri izleyen Almanya'nın Romanya'daki kuvvetlerinin komutanının ilgisini çeker.
Bazı kaynaklara göre onun çağrılısı olarak Romanya'ya gider. Romanya'da piyano eşliğinde konser verir.

 

1919 yılında, ilk kitabı Hiç'i yayınlanır.

 

1923'de Ankara'ya gider ve kardeşi şžefik Kolaylı'nın yanında 4-5 ay kalır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı ve Mustafa Kemal'i yücelten şiirler yazar.
Cumhuriyet devrimlerine bağlı, onları savunan bir şairdir artık. Geçmişe, geçmişin kalıntılarına karşı acımasız bir savaşıma girişir.

 

1924 yılında, arkadaşı Hasan Sâit Çelebi'nin de yardımları ile yazdıklarını Azâb-ı Mukaddes adı altında forma forma yayımlamaya kalkışır.
Ancak girişim başarılı olmaz. İki formadan sonra noktalanır.

 

1926 yılında Atatürk'le tanışır.

 

1927 yılında sa'ra nöbetleri ve alkol yüzünden artık sık sık gideceği Toptaşı Tımarhanesi ve Zeynep Kâmil Hastanesi'nde tedavi görmeye başlar.

 

1928 yılında Dresden Opera Müdürü Kurt Schtringler ile tanışır. Ney çalışına hayran kalan Opera Müdürü Neyzen Tevfik'i yücelten sözler söyler.
Aynı yıl, eski dostu Mehmet Akif'i görmek için tekrar Mısır'a gider. Bir yıla yakın bir süre yanında kalır.

 

30 lu yıllarda, ekonomik destek olsun diye, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ'ın girişimi ile Konservatuvar'da görevlendirilir.
40 lı yıllarda doktoru olduğu kadar dostları da olan Mazhar Osman ve Rahmi Duman'ın aracılığı ve Valiliğin oluru ile Bakırköy Akıl Hastahanesi'nin 21
nolu koğuşu ona ayrılır. İstediği zaman gelir, yatar, dinlenir ve çıkar gider. Rahmi Duman, Neyzen Tevfik'le ilgili şunları yazmış;
"Onu yakinen tanımak mazhariyetine 1932 de erdim. O tarihte genç bir asistan olarak Bakırköy Akıl Hastahanesi'ndeki 18 numaralı serviste (ehline) açmış olduğu
şiir ve felsefe kürsüsünün hevesli ve usanmak, yılmak bilmeyen bir talebesi olmuştum."

 

9 Mart 1946'da, basın yararına düzenlenen bir konserde çalar. Yaptığı taksimlerle izleyicileri büyüler. Konser öncesi neyini merak edenler,
konser sonrası onu dinlemenin bir şans olduğunu dile getirirler.

 

1949 yılında, dostlarından İhsan Ada, Neyzen Tevfik'in eserlerini, onun gözetimi altında, Azâb-ı Mukaddes adı ile kitaplaştırır.

 

1951 yılında "Onu Affettim" adlı bir filmde önemli bir rolde gözükür. "Ağlayan Şarkı" adlı bir başka filmde ise, Suzan Yakar'la oynar.

1952 yılında, arkadaşlarının ısrarı ile Şehir Komedi Tiyatrosu'nda jübilesi yapılır.

 

1930'larda İstanbul Belediye'sinin bağladığı yardım aylığını saymazsak Neyzen'in düzenli bir geliri hiç olmaz.


Neyzen Tevfik'in söylenceleşen yaşamı 28 Ocak 1953'te son bulur. Cenaze namazı Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde kılınır.
Caminin avlusundan taşan kalabalık; ana caddeleri, kahveleri, yolun karşısında ki Barbaros Bulvarını doldurur.
Memurların, profesörlerin, ileri gelenlerin yanı sıra kılıklarına çeki düzen vermeye çalışmış sarhoşlar, sokak serserileri ve
bin bir çeşit insan bir arada uğurlarlar Neyzen'i bilinmeyene.

Kim bilir belki de hiçlikten hepliğe...

 

----------------------------------------