1.Artemisia Sergi Salonu

Bodrum’un en merkezi yerinde mülkiyeti ve işletmesi Bodrum Belediyesine ait  I.Artemisia Sergi Salonu 29 Temmuz 2020 tarihinden bu yana  sanatseverlere hizmet veriyor. Kentsel ve III. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde olan 1.Artemisia Sergi Salonu, geç Osmanlı, erken Cumhuriyet dönemi mimari özelliklerini yansıtmaktadır. Günümüze kadar özgünlüğünü koruyan yapı Bodrum’un en merkezi yerindedir.


1960’larda gündüzleri ortaokul, akşam şehir Kulübü olarak kullanılmış,  daha sonraki yıllarda da kıraathane ve restoran olarak kullanım gören yapı, günümüzde Bodrum Belediyesi tarafından ticari gelir getiren işletme yerine I.Artemisia Sergi Salonu olarak kullanılmaktadır.

Sergi Salonuna Bodrum yerleşiminin  yer aldığı Antik Karya topraklarının ünlü Amirali 1. Artemisia’nın adı verilmiştir.

 

----------------------------------------------------------